2016 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Koncertas seneliams Kauno kartų namuose

Šiandien Folkloro ansamblio "Slaunos su škarpetkutėm" dainininkės  svečiavosi Kauno kartų namuose, dalyvavo bendrame renginyje, koncertavo senelių globos namų gyventojams ir pagyvenusių žmonių centro nariams.
Kas apsprendžia bendruomenės gyvybingumą?


Kauno technologijos universiteto mokslininkai atlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti svarbiausius miesto bendruomenių gyvybingumą lemiančius veiksnius. Tyrimo rezultatai padės nustatyti ilgalaikės miesto bendruomenių veiklos sėkmę (jos gyvybingumą) lemiančius veiksnius bei Kauno Šilainių bendruomenės centro veiklos stiprinimo galimybes. Yra parengta tyrimo metodika,  kurios pagalba ištiriama visų pagrindinių vietos interesų grupių- 1) bendruomenės valdymo struktūrų, 2) vietovėje veikiančių ekonominių subjektų ( verslo, viešojo sektoriaus organizacijų, NVO) ir 3) individualių bendruomenės centro narių bendros veiklos/ sąveikos siekiant bendrojo tikslo ( bendruomenės narių gerovės) stiprinimo galimybės.

Nuspręsta šį tyrimą atlikti Šilainių bendruomenėje, dėl ko esame  dėkingi KTU atstovei,  Viešosios politikos ir administravimo instituto doc. dr. Jolitai Sinkienei  ir jos komandai, padėsiantiems  sužinoti, kaip Šilainiuose veikiančios įmonės/įstaigos, patys  KŠBC nariai ir valdymo subjektai mato ir vertina galimybes visiems kartu bendrai veikti, kur yra šio bendradarbiavimo silpnosios ir stipriosios vietos dabar, kur yra neišnaudoto potencialo, ką galima pakeisti ir pan. 

Kiekvieną bendruomenės centro narį pasieks anoniminė apklausos anketa. Labai prašau neatidėliojant skirti kelias minutes, užpildyti anketą ir išsiųsti tyrimo iniciatoriams.  Kuo gausesnis skaičius narių užpildys anketas, tuo tyrimas  apie Šilainių bendruomenės svarbiausius gyvybingumą lemiančius veiksmus bus  išsamesnis.  Gautas anketas  lai užpildo ir Jūsų šeimos nariai, dalyvaujantys  ar turintys nuomonę apie bendruomenines veiklas. Kuo daugiau ir įvairių nuomonių pareikšim- tuo tikslesnės ir naudingesnės išvados pasieks mus.

                                                                                      KŠBC direktorė Rima Andriulionienė


2016 m. lapkričio 11 d., penktadienis

Koncertinė kelionė

          2016-11-11d. abu KŠBC muzikiniai kolektyvai : folkloro ansamblis "Slaunos su škarpetkutėm" ir retro grupė "Randevu"  buvo pakviesti ir dalyvavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuojamame tradiciniame respublikiniame romansų festivalyje  "Ilgesio dainos".  Kelias valandas Didžiojoje salėje skambėjo romansai, romantinės dainos apie meilę. Kolektyvų pasirodymai  buvo sėkmingi ir labai šiltai klausytojų  sutikti. "Randevu" šiame festivalyje jau ne naujokai- dalyvauja kelinti metai. "Slaunos su škarpetkutėm" Prienų festivalyje dalyvavo pirmą kartą. Džiugu, kad dainininkės yra mylimos ir gali džiuginti savo dainomis ne tik Kauno klausytojus.


2016 m. spalio 25 d., antradienis

Startavo aktyvioji sveikatingumo projekto dalis

           KŠBC įgyvendina Viešųjų paslaugų teikimo projektą " Fizinio aktyvumo skatinimas gyvenamojoje bendruomenėje", finansuojamą Kauno miesto savivaldybės. Projektinė veikla jau įsibėgėjusi, parengiamieji darbai beveik baigti, įsigytos reikiamos priemonės. Šiandien bendruomenės centro nariai susirinko KVKVB Šilainių padalinio patalpose į sveikatingumo renginį.  Renginio eigoje buvo aptarta aktyvioji Sveikatingumo projekto dalis, dalyviai, veiklos.  Po 10 KŠBC narių  2 mėnesiu aktyviai sportuos sveikatingumo klube ( ne mažiau kaip 2 kartus savaitėje ). 10  moterų grupė šokių studijoje Dance4Fun pasirinktinai šoks Solo Latino, Zumba šokius, stiprins savo dvasinę, psichologinę  ir fizinę sveikatą. Sportinių veiklų dalyvių sudėtis jau aiški, sportuos norą pareiškę nariai.  Esant reikalui- narystę galėsim keisti. Manome, kad metų pabaigoje, o gal ir anksčiau, bendruomenę džiugins   20  dar aktyvesnių,  stipresnių, sveikesnių, linksmesnių, laimingesnių ir puikios nuotaikos narių.
2016 m. spalio 20 d., ketvirtadienis

Žolininko V. Skirkevičiaus seminaras        Spalio 25d.  vakare,  po darbo daugelis  skubėjome į Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos  Šilainių padalinio patalpose vyksiantį seminarą "Žmogaus gyvenimo septynmečiai ir augalų joga". Žymaus žolininko, liaudies medicinos eksperto, vaistininko-farmacininko,  prof. Virgilijaus Skirkevičiaus paskaita Šilainių bibliotekoje sutraukė daugybę klausytojų. Apie augalų ir žmogaus dermę, organų "santuokas", žolynų savybes, jų naudojimą ir gydomąjį poveikį, apie mūsų gyvenimo būdą ir jo poveikį sveikatai, gyvenimo septynmečius,  lektorius kalbėjo be sustojimo kelias valandas. Nespėjome rašytis receptų. Išties puikus mūsų žolynų ir natūralaus gydymo specialistas ir pasakotojas. Paklausyti Virgilijaus Skirkevičius atvažiavo žmonės iš įvairių Kauno miesto rajonų.  Nuoširdžiai dėkojame lektoriui Virgilijui Skirkevičiui,  už suteiktas žinias ir naudingai praleistą laiką. Šilainių bibliotekos vedėjai Ilonai Paškevičiūtei ir kolektyvui  dėkojame už bendradarbiavimą ir darbą "po darbo". 
           Sveikatingumo seminaras organizuotas  KŠBC , vykdant Bendruomenės veiklos stiprinimo projektą " Stipri, tvari, vieninga". Renginį finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 
2016 m. spalio 16 d., sekmadienis

Retro festivalis


         Šių metų spalio 16 dieną 14 val. Tautos namuose vyko retro festivalis „Ar sugrįš Metropolio vakarai?“. Festivalį organizavo Kauno folkloro klubas ,,Liktužė“ (prezidentas Sigitas Šamborskis). Tai trečiasis , kaip ir tradiciniu tampantis , festivalis.
     Festivalyje dalyvavo svečiai iš keleto Lietuvos miestų: Prienų kultūros centro folkloro grupė „Gija“, Raseinių kultūros centro folkloro ansamblis „Degulė“, Šakių kultūros centro ansamblis „Šakija“, Molėtų kultūros centro folkloro ansamblis „Modesta“, Kauno apskrities liaudies muzikos klubas „Domeikavos seklyčia“, Dobrovolsko (Pilkalnio) kultūros centro Asakavičių šeimos ansamblis, Kauno romantinio dainavimo grupė „Razeta“, šeimyninis duetas Justė ir Aistė. Smagiai scenoje sukosi Alytaus kūrybinės studijos „Miestelėnai“ šokėjų poros, kurios žavėjo ne tik žiūrovus, bet ir ansambliečius.
     Kauno Šilainių bendruomenės centrą atstovavo festivalio pradininkai: folkloro ansamblis „Slaunos“ su škarpetkutėm“. Pastarojo ansamblio dainininkės už pagalbą, ruošiantis festivaliui, nuoširdžiai dėkoja akordeonistei Vilmai  Miliūtei.
     Renginio vedėja Hana Šumilaitė  Kauno Šilainių bendruomenės centro kolektyvus pakvietė dalyvauti 2016 metų respublikiniame mėgėjiškų teatrų festivalyje „Naujieji Vasiukai“.
     „Liktužės“ prezidentas Sigitas Šamborskis ansamblių vadovams įteikė Padėkas, o ansambliečiams – šakočius.
     Šilti ryšiai tarp ansambliečių stiprėjo prie arbatos puodelio, mezgėsi naujos mintys, gaivinant ir  plėtojant lietuvių dainų paveldą.
    Ansambliečiai dėkoja renginio rėmėjams ir tikisi, kad 2017 metų Retro festivalį parems daugiau geranoriškų organizacijų.
     Iki naujų susitikimų
2016-10-16                            Šilainiškė – Vitė Tulionytė 
2016 m. spalio 9 d., sekmadienis

Banguoto šalikėlio vėlimas

            Įgyvendinant viešųjų paslaugų teikimo projektą " Verslumo pradmenų įvairovė Šilainių bendruomenėje" , "Jumi veltinio studijoje" Savanorių pr. 64 Kauno m. organizavome  Vilnonio šalikėlio vėlimo seminarą. Profesionali vilnos vėlimo meistrė Jurgita Migonienė  savo studijoje dalinosi šalikėlio vėlimo pagrindais ir paslaptimis. Visą vakarą 10 KŠBC darbštuolių uoliai triūsė prie savo gaminio. Rinkosi spalvas, pagrindą, marginimą, puošybą  pagal savo nuotaiką ir suvokimą. Pritrūkus fantazijos- į pagalbą skubėjo meistrė Jurgita. Šalikėlius nusivelti pavyko kiekvienai. Rezultatais likome labai patenkintos... Ačiū Jurgitai už žinias ir kantrybę.
Renginio rėmėjas- Kauno miesto savivaldybė.